Is på sjöar i hela landet

De senaste veckorna har vi haft kallt väder och isen har lagt sig på sjöar även i den södra delen av landet.

I norra Sverige lade sig isen på många sjöar under de kalla perioderna i slutet av oktober och i början av november. Resten av november blev mild och isläggningen avstannade. Sedan månadsskiftet har det varit kallt väder i hela landet och isläggningen har avancerat söderut. Isen ligger nu på små sjöar i hela landet.

Tidpunkten för isläggningen brukar skilja sig mycket mellan olika sjöar i ett område och det har det gjort även i år. Det finns många stora och djupa sjöar som fortfarande inte är islagda.

Tunn is

På många håll lade sig snö på isen strax efter isläggningen. Snötäcket isolerar mycket och gör att isen inte växer till så fort. Därför är många isar fortfarande tunna trots att det varit kallt en lång period.

Jämförelse med andra år

I Götaland och i södra Sveland har isen lagt sig någon eller några veckor tidigare än normalt. Tidpunkten för isläggningen i södra Sverige varierar mycket mellan olika år. Den kalla hösten 1970 skedde isläggning på många sjöar i södra Sverige redan i början av november. En annan ytterlighet är den milda vintern 2006/2007 då många sjöar var öppna hela vintern eller fick is först i februari.

I Norrland och norra Svealand har isen på vissa sjöar lagt sig tidigare än normalt och på andra senare än normalt.