IPCC söker expertgranskare

FN:s klimatpanel IPCC arbetar just nu inom det sjätte arbetsprogrammet (Assessment Report 6, AR6). Nu inbjuds experter från hela världen att delta i granskningen av den kommande delrapport II inom AR6 som behandlar effekter, sårbarhet och anpassning till klimatförändringar. Rapporten kommer att publiceras under 2021.

Granskning är en viktig del av rapportarbetet som ett led i att säkerställa att IPCC:s rapporter innehåller aktuell vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk kunskap. Granskningen riktar sig till ett brett spektrum av oberoende expertis från både utvecklade länder och utvecklingsländer.

Experter från hela världen

- Vi bjuder in experter från hela världen att delta i granskningen av IPCC:s andra arbetsgrupp bedömning av effekterna av klimatförändringar, sårbarheten för socioekonomiska och naturliga system för klimatförändringar och alternativ för att anpassa sig till den, säger Debra Roberts och HansOtto Pörtner, cochairs för arbetsgrupp II, i ett gemensamt uttalande.

Markku Rummukainen

Markku Rummukainen vid SMHI, som är Sveriges kontaktpunkt för IPCC, hoppas på ett stort deltagande från Sverige.  

– Ett brett deltagande från världens alla regioner säkerställer att rapporterna blir heltäckande vad gäller frågeställningar och tillgänglig kunskap.

Experter som är intresserade av att medverka som expertgranskare och ge vetenskapliga kommentarer på detta första utkast till den kommande delrapporten kan registrera sig under perioden 11 oktober - 6 december 2019.

Länk till mer information och registrering för intresserade expertgranskare (IPCC:s webbplats, på engelska).

Granskningsprocessen

Kortfattad beskrivning av IPCC rapportprocess