IPCC ska ta fram underlag om en 1,5 graders global uppvärmning

Efter det historiska globala klimatavtalet i december 2015 ska FNs klimatpanel IPCC nu ta fram nya kunskapsunderlag. Nästa vecka träffas klimatpanelen i Bangkok. På agendan finns bland annat en specialrapport om kunskapsläget kring utvecklingsvägar för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och vilka effekter den kan medföra.
 

Utsläpp från industri

Specialrapporten ska vara klar hösten 2018. Den ska beskriva hur det skulle kunna gå att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, som nämns i Parisavtalet som ambition. Rapporten ska även beskriva vilka klimateffekter som inte undviks ens vid en sådan utveckling. Rapporten förväntas bli ett tungt vetenskapligt underlag för den dialogen som under samma år ska föras inom FNs klimatkonvention UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) kring Paris-avtalets genomförande.

Svenska representanter på plats

Markku Rummukainen och Lena Lindström är nationell kontaktpunkt för IPCC vid SMHI. Båda deltar vid mötet i Bangkok som pågår 17-20 oktober.

–Det man kom överens om i Paris var vara att skärpa det tidigare tvågradersmålet från ”under två grader” till ”väl under två grader”. Man lade även till en hänvisning om att sträva efter att begränsa uppvärmningen till 1,5-grader. Det har under de senaste ett par åren börjat komma mer och mer forskning kring förhållandevis låga temperaturstegringar. Specialrapporten ska gå genom kunskapsläget och ge stöd till diskussioner och beslut, säger Markku Rummukainen, klimatrådgivare vid nationella kontaktpunkten för IPCC.

Under mötet i Bangkok ska IPCC också diskutera och besluta om att göra en uppdatering av metoder för växthusgasinventering.

–Att kunna mäta och jämföra utsläppens utveckling i olika länder och på olika sektorer är grundläggande för att åtaganden och åtgärder kan följas upp, jämföras, och successivt förstärkas, säger Lena Lindström, kommunikationssamordnare vid nationella kontaktpunkten för IPCC.

Ny stor IPCC-rapport 2022

Bland övriga frågor för mötet finns IPCCs budget och aktiviteter som ingår i arbetet med IPCCs sjätte utvärderingscykel fram till 2022. Sammanlagt planeras tre specialrapporter, den ovan nämnda uppdateringen av metodrapporten för nationella växthusgasinventeringar och slutligen själva huvudrapporten för utvärderingscykeln – AR6 (Assessment Report 6).