IPCC-möte om nya specialrapporter

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Den 28 - 31 mars håller IPCC möte i Mexiko för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete och de specialrapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC, finns Lena Lindström och Markku Rummukainen på plats.

IPCCs 45:e plenarmöte, det första av två beslutsmöten under 2017, hålls i Guadalajara, Mexiko, den 28 - 31 mars. Under mötet i Mexiko ska deltagarna diskutera och besluta om delar av IPCCs arbete de närmaste åren.

– IPCC är nu på väg att arbeta fram sin sjätte stora kunskapsutvärdering. Arbetet kommer att pågå fram till 2022. I det aktuella mötet ska bland annat planeringen av två specialrapporter, som ingår i utvärdering, slås fast, berättar Markku Rummukainen.

Politiskt oberoende kunskapsunderlag

Den två specialrapporter som diskuteras i Guadalajara handlar om Klimatet, haven och kryosfären, och om Klimatet och markanvändning. De ska vara klara 2019. Inför mötet i Mexiko nästa vecka har IPCC samlat experter till förberedande möten för att arbeta fram förslag till översikter för de kommande rapporterna.

IPCC-möte i Nairobi, apr 2016 - ryggtavla
Arkivbild från IPCCs möte i Narirobi 2016. Foto IISD/Kiara Worth

– Genom klimatpanelsens arbete samlas underlag som är viktigt för att beslutsfattare runt om i världen ska kunna ta beslut grundade på aktuell kunskap om klimatet. Generellt tycker Sverige att det är viktigt att IPCC fokuserar på att ta fram ett kunskapsunderlag som är relevant för politiska beslut, men politiskt oberoende, säger Lena Lindström.

IPCCs nästa stora utvärdering, AR6, blir klar 2022-2023.