IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en sjätte utvärderingsrapport. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där huvudrapporten ska formas.

Tre människor i ring

IPCC söker experter till ett så kallat scopingmöte som är första steget i framtagandet av rapporten som ska bestå av tre delar samt en syntesdel. Mötet ska preliminärt hållas 1-5 maj, plats är ännu inte bestämd. På mötet ska experterna diskutera de olika ämnesområden som ska ingå i rapporten; det fysikaliska klimatsystemet, klimateffekter, sårbarhet och anpassning, samt utsläppsminskningar.

– De ska göra en bedömning av vad som är möjligt att utvärdera, till exempel se att det finns tillräckligt med forskning. Diskussionerna ska mynna ut i en disposition för rapporten, ett förslag till koncept, som IPCC sedan ska fastställa, berättar Lena Lindström vid IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Unik möjlighet att bidra och samverka

– Svenska forskare och experter har viktig input att bidra med och vi ser därför gärna många intresserade. Det här är en unik möjlighet för att vara med i att utforma FN:s klimatpanels mest omfattande kunskapsunderlag fram till 2022, och samverka med framstående experter från hela världen, säger Markku Rummukainen, IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Intresseanmälan

Nomineringen av experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen behöver experter skicka in personligt underlag. 

Vi ser gärna att underlag kommer in före den 25 oktober 2016 så att de kan sammanställas inför utskicket till IPCC vid månadsskiftet.

I högerspalten finns ett formellt informationsbrev som bland annat listar de områden IPCC främst söker expertis inom, där finns även det formulär som behöver fyllas i och skickas in tillsammans med ett CV på max fyra sidor. I urvalsprocessen kommer hänsyn även tas till följande kriterier och aspekter: vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk expertis, geografisk representation av experterna, en blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet från IPCC-relaterat arbete, genusbalans, en blandning av vetenskapliga experter och experter med bakgrund från relevanta intressent- och användargrupper, inklusive regeringar.