IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändring, ökenutbredning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet och växthusgasers flöden i landekosystem. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där specialrapporten ska formas.

IPCC-möte i Nairobi, april 2016
Bild från IPCCs möte i Nairobi, april 2016. Foto IISD/Kiara Worth

IPCC söker experter till ett så kallat scopingmöte som är första steget i framtagandet av rapporten. Mötet ska hållas vecka 7, 2017, plats är ännu inte bestämd. På mötet ska experterna diskutera de olika ämnesområden som ska ingå i specialrapporten.

– De ska göra en bedömning av vad som är möjligt att utvärdera, till exempel se att det finns tillräckligt med forskning. Diskussionerna ska mynna ut i en disposition för rapporten, ett förslag till koncept, som IPCC sedan ska fastställa, berättar Lena Lindström vid IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.

Skicka personligt underlag

Nomineringen av experter sker via SMHI som är den nationella kontaktpunkten för IPCC. För att komma med i processen behöver experter skicka in personligt underlag. 

Vi ser gärna att underlag kommer in före den 26 september 2016 så att de kan sammanställas inför utskicket till IPCC strax efter månadsskiftet.

I brevets högerspalt listas de områden IPCC främst söker expertis inom till denna specialrapport. I urvalsprocessen kommer hänsyn även tas till följande kriterier och aspekter: vetenskaplig, teknisk och socioekonomisk expertis, geografisk representation av experterna, en blandning av experter med och utan tidigare erfarenhet från IPCC-relaterat arbete, genusbalans, en blandning av vetenskapliga experter och experter med bakgrund från relevanta intressent- och användargrupper, inklusive regeringar.  

Unik möjlighet att bidra och samverka

– Vi tror att Sverige har viktig input på det aktuella området och ser därför gärna många intresserade. Det här är en unik möjlighet för svenska experter på området att vara med i att utforma en viktig del i nya kunskapsunderlag från FN:s klimatpanel till beslutsfattare, och samverka med framstående experter från hela världen, säger Markku Rummukainen, IPCCs nationella kontaktpunkt vid SMHI.