Intressant snö- och issäsong sammanfattad

Nu har SMHI analyserat fakta om snö och is vintern 2014-2015. Intressant att notera är att isutbredningen i Östersjön blev den minsta sedan karteringarna påbörjades i slutet av 1950-talet.

Maximal isutbredning i Östersjön blev 44 000 kvadratkilometer, den minsta sedan karteringarna påbörjades 1957. Annat material visar dock att detta var den minsta isutbredningen sedan åtminstone ett drygt sekel tillbaka. Vintern 2008 har tidigare innehaft rekordlägsta utbredning med 49 000 kvadratkilometer.

Anmärkningsvärt är också det tidiga datumet för maxisutbredningen, 24 januari. Normalt brukar den maximala isutbredningen inträffa i slutet på säsongen, ofta i slutet av februari eller under mars.
 

Is vid en Östersjöstrand

Kort issäsong på sjöar

Även på sjöarna i södra Sverige blev säsongen med is ovanligt kort i år och på många sjöar lade sig isen inte alls denna vinter. I norra Sverige gjorde de låga temperaturerna i maj och juni att isen låg kvar ganska länge.

Mycket snö i norra Norrland

På de flesta håll i landet var snötäcket mindre än normalt denna vinter.

– Men undantag finns, norra Norrland hade mycket snö, på sina håll dubbelt så mycket som normalt. När snön här smälte i maj och juni föll också stora mängder regn. Detta gjorde att flödena blev höga i många vattendrag, säger Anna Eklund, hydrolog på SMHI.