Internationellt möte samlar klimatforskare i Stockholm

Vad betyder den globala uppvärmningen i olika delar av världen? 350 av världens klimatforskare möts i Stockholm kring detaljerade regionala beräkningar av klimatförändringen, som idag är nödvändiga för att kunna ta fram beslutsunderlag för regionalt klimatarbete. Konferensen ICRC-CORDEX 2016 (17-20 maj) avslutas med att sammanfatta de vetenskapliga utmaningar som forskarna ska fortsätta arbeta med. 

– FNs klimatpanel IPCC pekar på behovet av regional klimatdata i sitt arbete efter klimatavtalet från Paris, det är också ett tydligt fokus i kommande IPCC-rapporter. Cordex-konferensen främjar det viktiga kunskapsutbytet mellan klimatforskare från olika delar av världen, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI.

På Cordex-konferensen ska forskarna diskutera och förmedla kunskap om bland annat högupplösta regionala klimatberäkningar för olika områden i världen, verktyg för beräkningarna, effekter och tillämpningar. Under konferensens sista dag kommer utvalda pilotstudier att presenteras, liksom de vetenskapliga utmaningar som man ska arbeta vidare med inom Cordex.

– Vi ska använda Cordex-konferensen för att utforska några av de verkligt utmanande frågorna kring regionalt klimat. Behöver vi anpassad information, scenarier och beräkningar för varje enskild region, eller kan vi närma oss frågorna om klimatet på samma sätt för flera regioner? Hur involverar vi mer lokal expertis i vårt internationella arbete? Och var och hur ska användarna av klimatinformation kunna hitta regional data? säger David Carlson, chef för World Climate Research Programme, som lanserade Cordex 2009.

Regionala beslutsunderlag – ett exempel

SMHI är värd för det internationella Cordex-kontoret. Cordex är en ledande leverantör av regionala klimatberäkningar baserade på globala klimatscenarier. Information på regional skala är en förutsättning för arbete med klimatanpassning, effektstudier och klimattjänster.

Tre kartor som visar förändring av snötäcket
Exempel på karta i SMHIs länsanalyser. Antalet dagar med snötäcke minskar i hela landet till slutet av seklet. Förstora Bild

Ett tydligt exempel på beslutsunderlag utifrån regionala klimatdata är de analyser av framtida klimat som SMHI tagit fram för Sveriges alla län. I grunden finns globala scenarier som bearbetats med en regional klimatmodell.

– Vi får mer detaljerad information som vi kan analysera, till exempel undersöka hur nederbörden kan förändras i olika delar av landet i ett framtida klimat. Vi kan också jämföra utvecklingen vid olika utsläppsnivåer av växthusgaser, och ge länsstyrelser underlag för sitt klimatarbete, berättar Erik Kjellström, chef för SMHIs klimatforskning vid Rossby Centre och medverkande vid Cordex-konferensen.

Stora behov världen över

Behovet av regional klimatinformation är stort. Eftersom forskare samarbetar gränsöverskridande inom Cordex finns möjligheter att ta fram detaljerade klimatscenarier över områden som inte har egen produktion av grundmaterialet. Detta är speciellt viktigt för utvecklingsländer. Till exempel har SMHI tagit fram klimatscenarier för Afrika och södra Asien. Scenarierna finns fritt tillgängliga i en visningstjänst på smhi.se och data går att ladda ner via SMHIs datanod inom Earth System Grid Federation.

Torr flodbädd i Afrika.

– I fjol fick vi särskilt stöd från regeringen för att öka kunskapsutbytet med Afrika. Vi har genomfört en workshopserie där forskare från Sverige arbetat tillsammans med afrikanska forskare för att öka kunskapen om hur de regionala beräkningarna kan användas i beslutsunderlag. Forskarna har också planerat gemensamma vetenskapliga artiklar som kan ingå som underlag för IPCCs kommande rapporter om klimatet, säger Erik Kjellström.