Internationellt möte om fiskbestånden i Östersjön

Under tre dagar har ICESs arbetsgrupp  ”The Study Group on Spatial Analyses for the Baltic Sea – SGSPATIAL” träffats för att analysera data  och diskutera resultat som rör den rumsliga fördelningen av olika fiskbestånd och oceanografiska förhållanden.
 

Mötet, som höll på SMHIs Oceanografiska enheten i Göteborg, samlade deltagare från Sverige, Danmark, Finland, Ryssland och Tyskland.

Hur påverkas torsken av utbredning av syrefria bottnar i Östersjön?

Arbetsgruppen har försökt utreda varför torsken i Östersjön är så mager. Flera intressanta samband kunde konstateras, bl.a. gjordes kopplingar mellan utbredning av syrefria bottnar och de bytesdjur som torsken livnär sig på.  

 - SMHI har bidragit med data och beräkningar av utbredning syrefria områden i Östersjön. I analyserna som SMHI har gjort har också ett nytt verktyg (DIVA-Data-Interpolating Variational Analysis) använts för att generera datafält från observationer av temperatur, salthalt och syre som täcker hela Östersjön i olika djupnivåer, säger oceanografen Martin Hansson från SMHI som deltagit i arbetsgruppen. Dessa resultat har sedan kopplats ihop med data från provfiske i olika delar av Östersjön.

Slutsatserna från mötet kommer att publiceras i en slutrapport som kommer blir tillgänglig på ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) hemsida.

ICES SGSPATIAL

 

Mötesdeltagare ICES SGSSPATIAL
Deltagare på ICES - SGSPATIAL möte den 3-6 november, SMHI Göteborg.

Deltagare:

Stefan Neuenfeldt (Chair) -  Technical University of Denmark, National Institute of Aquatic Resources

Michele Casini(Chair), Valerio Bartolino, Alessandro Orio, Ulf Bergström - Swedish University of Agricultural Sciences,
Department of Aquatic Resources, Institute of Marine Research (SLU)

Martin Hansson, Örjan Bäck - Oceanographic Unit, Swedish Meteorological and Hydrological Institute (SMHI)

Andrea Rau - Thünen-Institute of Baltic Sea Fisheries

Svetlana Kasatkina - Atlantic Scientific Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography

Meri Kallasvuo - Finnish Game and Fisheries Institute, Natural Resources Institute Finland

Susa Niiranen, Stuart Kininmonth - Stockholm Resilience Centre