Internationell workshop om hur man kommunicerar klimatforskningsresultat

Ett 50-tal forskare och beslutsfattare från Europa och USA samlades nyligen i Stockholm för att diskutera klimatmodeller och forskningsresultat, och om hur osäkerheterna i dessa kan kommuniceras på ett pedagogiskt sätt. SMHI och nederländska forskningsprogrammet Knowledge for Climate leder delprojektet Share som ingår i en stor EU-satsning.

Nu startar det fyraåriga delprojektet Share, som syftar till att främja och förbättra kunskapsöverföringen mellan klimatforskare å ena sidan, och beslutsfattare och användare som samhällsplanerare och politiker å andra sidan. Tanken är att de olika yrkeskategorierna ska mötas i dialog kring de forskningsresultat som finns för hur framtidens klimat och samhälle kan komma att utvecklas.

– För forskarnas del är detta ett värdefullt tillfälle att lära sig mer om vad användarna behöver för att kunna fatta långsiktiga och väl underbyggda beslut, säger Carin Nilsson på SMHI.

Svårt kommunicera osäkerhet

SMHI arrangerade nyligen den första workshopen och ett 50-tal forskare och beslutsfattare från Europa och USA samlades i Stockholm.

– Det blev två heldagar med spännande nyheter och ett givande utbyte av idéer och erfarenheter. Fokus låg på att hitta bra sätt att presentera och kommunicera kring osäkerheter i klimatmodellerna, säger Carin och fortsätter:

– Det är en utmaning för forskarna att förklara för t ex politiker och beslutsfattare vad olika klimatscenarier betyder och vilka konkreta effekter klimatförändringen kan ge – och samtidigt förklara de osäkerheter som finns i scenarierna och vad de betyder.

Visualisering och IPCC

På programmet fanns också flera presentationer, bland annat om hur FNs klimatpanel IPCC planerar att kommunicera enhetligt om osäkerhetsintervall och om visualiseringsteknikens möjligheter att förklara komplexa frågor. Som ett exempel visades SMHIs och Norrköpings Visualiseringcenters uppblåsbara och kupolformade domteater, där deltagarna liggande på golvet fick uppleva hur ett framtida klimat kan påverka Östersjön.

EUs satsning Circle2

Share är ett delprojekt inom EUs nystartade satsning Circle2, som står för Climate Impact Research for a Larger Europe. I Circle2 medverkar 34 organisationer från 23 europeiska länder. Från Sverige deltar SMHI, Formas och Naturvårdsverket.

Circle2 syftar till att dels identifiera vilken forskning som sker just nu inom klimatanpassning, klimatförändringens effekter och samhällets sårbarhet, och dels peka på frågor som det behöver forskas mer om. Det tredje syftet är att förbättra kunskapsspridningen av de forskningsresultat som redan finns, vilket täcks in av delprojektet Share.