Internationell SMHI-kurs om klimatförändringar

Nu i början av mars startar den internationella SIDA-kursen "Climate Change - Mitigation and Adaptation" på SMHI i Norrköping. Under fyra veckor kommer 26 beslutsfattare från Afrika och Asien att lära sig mer om klimatförändringar, dess effekter och hur länderna kan förbereda sig.

Deltagarna på klimatkursen kommer från bland annat jordbruksdepartement, nationella miljövårdsenheter och meteorologiska institut i främst Afrika och Asien. Representerade länder är Ghana, Kenya, Namibia, Tanzania och Sydafrika, Kina, Loas, Vietnam, Nepal, Bangladesh och Sri Lanka, samt Makedonien i Osteuropa. Nu ska de tillbringa tre veckor vid SMHI i Norrköping och en hos Sweco i Stockholm.

Olika aspekter av ett förändrat klimat

På kursen belyser framstående nationella och internationella experter ett flertal olika aspekter av ett förändrat klimat, bland annat odlingsmöjligheter, hälsoaspekter och effekterna på kustnära områden.

– Programmet är inriktat dels på att belysa de specifika problem som deltagarnas hemländer kommer att ställas inför när det lokala klimatet påverkas, dels på att visa vilka vägar som kan stå öppna för att mildra effekterna, säger Gordon Carlson på SMHI som ansvarar för programmet.

– Varje deltagare kommer också att genomföra ett projektarbete som påbörjas under kursen i Sverige, och som redovisas efter cirka sex månader på seminarier i Afrika respektive Asien, avslutar Gordon.

Deltagare från kursen Climate Change på rundtur på SMHI.
Deltagare från klimatkursen på rundtur på SMHI.