Internationell samverkan är nödvändig för att möta framtidens klimat

Sommaren 2018 går till historien som varm och torr, inte bara i Sverige. Generaldirektörerna vid de meteorologiska instituten i Norden och Baltikum beskriver i en gemensam artikel det allvarliga läget och betonar vikten av fortsatt samarbete inom såväl väderprognoser som klimatområdet.

Stockholm, gamla stan - stadssiluett
I Stockholm, där SMHI har den längsta mätserien med start 1756, var maj och juli 2018 de hittills varmaste.

Väderprognoser och övervakning av atmosfären är viktiga bidrag från de meteorologiska instituten för ett säkert samhälle. Klimatanalyser och beräkningar av framtida klimat är nödvändiga för att kartlägga risker kopplade till allvarliga väderhändelser.

Viktigt fortsätta forska

Rolf Brennerfelt
Rolf Brennerfelt, generaldirektör, SMHI.

– Instituten i Norden och Baltikum har sedan länge ett unikt samarbete när det gäller väderprognoser. I kombination med gemensamma forskningsinsatser kan vi ytterligare förbättra kvaliteten på våra tjänster till samhället och få bättre förutsättningar för att prognosticera extremväder, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör för SMHI och fortsätter:

– Vi behöver fortsätta satsa på forskning för att bättre förstå klimatet, hur det förändras och hur vi kan simulera framtida klimat med hjälp av klimatmodeller. Det är ett långsiktigt arbete som bygger på samverkan internationellt.

Extremt varm och solig sommar

I Sverige var sommaren 2018 extremt varm och solig. Temperaturen för maj och juli 2018 var mer än 4 grader högre än normalt (jämförelseperiod 1961-1990) för större delen av Sverige, i vissa områden 5-6 grader högre än normalt. I Stockholm, där SMHI har den längsta mätserien med start 1756, var maj och juli 2018 de hittills varmaste.

– Det är svårt att ge besked om en enskild inträffad väderhändelse, som den varma och torra julimånaden 2018, beror på klimatförändringen. Men SMHIs klimatscenarier pekar på att det framtida klimatet kommer att bli ännu varmare och forskningen visar att sannolikheten för torrare somrar med höga temperaturer har ökat markant, säger Rolf Brennerfelt.

Parallellt arbeta med minskade utsläpp och anpassning

I den gemensamma artikeln pekar generaldirektörerna på vikten av att samhället tar till vara på kunskapen om väder och klimat för att kunna vara förberett för ett förändrat klimat.

– Jag och mina kollegor menar också att det behövs mer diskussion om hur samhället ska möta en varmare framtid med förändrade nederbördsmönster. Samhället måste parallellt arbeta med både minskade utsläpp av växthusgaser och klimatanpassning för att förbereda oss för de nya risker ett förändrat klimat innebär, betonar Rolf Brennerfelt.