Innovativ användning av mobilmaster för att mäta nederbörd

Mobilmaster kan användas för att mäta nederbördsintensitet. SMHI har i ett innovativt samarbete med Ericsson och operatören Hi3G genomfört en pilotstudie där tekniken visat sig fungera bra. Mikrovågssignalen som skickas mellan mobilmaster dämpas av nederbörd i luften och dämpningen av signalen kan räknas om till nederbördsintensitet.

– Lösningen är baserad på SMHIs forskning och avancerade beräkningar. Vi har lång och gedigen erfarenhet att observera och analysera nederbörd. Vi har haft ett givande samarbete med Ericsson och operatören Hi3G i pilotstudien, säger Jafet Andersson, vatten- och miljöforskare på SMHI.

– Jag ser stora möjligheter att använda tekniken i produkter och tjänster framöver både nationellt och internationellt, framför allt i utvecklingsländer. Där saknas det många gånger radaranläggningar, men det finns ett utbyggt mobilnät, säger Jonas Wallin, försäljnings- och marknadschef på SMHIs affärsverksamhet.

MicroWeather, en testtjänst som visar nederbörd baserats på mobilmaster.
MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring är ett gemensamt pilotprojekt och har under 2015 genomförts av Ericsson, Hi3G Sweden och Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).

Dämpade signaler en nyckel

Mikrovågslänkar kan alltså användas som en lokal väderradar för att mäta nederbördsintensitet. Mikrovågssignalen som skickas mellan mobilmaster dämpas av nederbörd i luften och dämpningen av signalen kan räknas om till nederbördsintensitet.

– Mikrovågsmätningar kan komplettera traditionell väderradar, man kan få en högre upplösning i både tid och rum och få mätningar i områden där radartäckning saknas. Den stora mängden mikrovågslänkar i tätbebyggda områden ger möjlighet till detaljerade nederbördskartor i stadsmiljö, säger Jafet Andersson.

En fördel med mobilmasternas mikrovågssignaler är att mätningarna av nederbörd kan ske nära marken. Väderradar mäter nederbörden högre upp och fångar inte alltid nederbörd från moln nära marken.

Pilotstudie med goda resultat

SMHI har tillsammans med Ericsson och Hi3G gjort en pilotstudie i Göteborg.

– Under åtta månader, maj – december i fjol, har vi samlat in data från mer än 300 mikrovågslänkar var tionde sekund. Vi har processat data från mobilmasterna och utvärderat i relation till data från väderradar och observationsstationer. Resultatet visar på stor korrelation när vi mäter nederbörd via mikrovågslänkarna, berättar Jonas Wallin.

Pilotstudien har resulterat i en testtjänst som finns på smhi.se. Tjänsten visar ett exempel på data från ett tillfälle med regn i Göteborg. Testtjänsten visar också i realtid hur mikrovågslänkar fångar nederbörd.

Testa ”MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring”

Det finns ännu inte en färdig tjänst där tekniken med mikrovågssignaler används, däremot en visualisering av pilotstudien. I ”MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring” på smhi.se kan du se ett exempel på data från en regnig dag i Göteborg. Det är dämpningar i mikrovågssignalen som räknats om till nederbördsintensitet. Du kan också se i realtid hur mikrovågslänkar fångar nederbörd.

Testa MEMO: Microwave-based Environmental Monitoring i SMHI-labbet