Innovationspris till Hack for Sweden

Hack for Sweden har idag tilldelats Kartografiska sällskapets innovationspris 2016.

– Det är fantastiskt roligt att vi får Kartografiska sällskapets innovationspris. Syftet med Hack for Sweden är att möjliggöra utveckling av nya tjänster som skapar nytta med hjälp av myndigheters öppna data och priset är ett erkännande av vårt arbete, säger SMHIs Angela Yong, som är projektledare för Hack for Sweden.

Kartografiska sällskapets innovationspris 2016 till Hack for Sweden
Foto Hack for Sweden

Så här lyder Kartografiska sällskapets motivering:

"Hack for Sweden är en unik kombination av kreativitet, teknik och myndighetssamverkan med syfte att erbjuda största samhällsnytta för privatpersoner, organisationer, företag och myndigheter utifrån den stora och öppna datamängd som finns tillgänglig i landet."

Om Hack for Sweden

Hack for Sweden arrangerades första gången 2014. I år stod 23 statliga myndigheter och organisationer bakom ett hackathon som erbjuder en gemensam plattform för öppen data som studenter, utvecklare, datajournalister, innovatörer och myndigheter kan använda för att utveckla nya tjänster och produkter.