I samtal om öppna data i Almedalen

Under onsdagen den 3 juli utbyttes erfarenheter och tankar mellan flera myndigheter och andra aktörer om öppna data.

Lantmäteriet hade bjudit in till ett öppet samtal för att lyfta både nyttor, problem och gränsdragningar.

-"Genom att vi kommer att ha öppna data inom den anslagsfinansierade verksamheten senast januari 2014, så ligger vi långt framme", konstaterar Bodil Aarhus Andrae, avdelningshef Samhälle och Säkerhet.

Lantmäteriet om Öppna data Almedalen

Bodil Aarhus Andrae i Almedalen
Bodil Aarhus Andrae, avdelningschef Samhälle och Säkerhet, SMHI, i Almedalen.