Hydrologiska prognoser blir möjliga i Botswana

Botswana arbetar för att kunna hantera katastrofer på ett bättre sätt i framtiden. SMHI utgör nu en viktig pusselbit för landet i detta arbete.

Ett långtgående samarbete mellan Department of Water Affairs i Botswana och SMHI har nu startats upp. Målet är att landet ska kunna ställa sina egna hydrologiska prognoser i framtiden.

Idag finns få möjligheter att ställa långsiktiga prognoser kring väderhändelser i länder norr om Botswana. Mycket regn norrifrån orsakar översvämningar i inlandsdeltat Okavango och det skulle vara av stor betydelse för hela samhället att kunna förutsäga dessa. Landet har heller inte något utvecklat system för att föra kortare väderprognoser vidare till hydrologiska prognoser i övriga delar av landet.

Viktigt projekt för att möta hotet från översvämningar

SMHI kommer att arbeta med implementeringen av hydrologisk modellering i det operativa arbetet hos Department of Water Affairs. Men innan dess måste nya processer, rutiner och riktlinjer införas för att säkerställa nya arbetssätt. SMHI kommer även att arbeta med data och IT-support som stödfunktioner.

Projektledare Phil Graham säger:
– För Botswana är projektet mycket viktigt, inte minst med tanke på de katastrofer som då och då hotar landet. För SMHI innebär samarbetet att vi får ännu mer erfarenhet av olika vädersituationer och hydrologiska system under nya förutsättningar. Detta ger oss kunskap och möjlighet att utveckla nya verktyg, för att kunna arbeta vidare i Afrika.

Meteorologiskt samarbete har lagt grunden

De hydrologiska prognoserna är beroende av de meteorologiska prognoserna. SMHI har sedan 5 år tillbaka arbetat tätt tillsammans med Department of Meteorological Services i Botswana för att utveckla och säkerställa meteorologiska prognoser för landet. Det arbetet har lagt grunden för att man nu även kan ta steget fullt ut mot värdefulla hydrologiska prognoser.

Det nya samarbetet beräknas pågå i 3 år.