Hydrologisk prognosverksamhet byggs upp i Botswana

Botswana är ett land som drabbas av både torka och plötsliga översvämningar. Men det finns idag begränsade möjligheter att ge prognoser eller utfärda varningar vid allvarliga hydrologiska lägen. SMHI driver ett projekt som ska ge landets hydrologiska institut nya förutsättningar.

Botswana ligger i södra Afrika, där häftiga regn snabbt kan leda till översvämning, och långvarig torka kan leda till vattenbrist.

I landet finns det en myndighet som ansvarar för meteorologisk information och varningar, och en annan myndighet som ansvarar för de hydrologiska frågorna. Det finns idag inget operationellt utbyte mellan myndigheterna.

SMHI driver nu ett projekt som bland annat innebär att samarbetet mellan myndigheterna kommer att öka, som ett led i att utveckla prognosverksamheten hos Botswanas hydrologiska institut, DWA.

– Idag så finns det i Botswana ingen hydrologisk prognosverksamhet som ger aktuell information och som bygger på meteorologiska prognoser, förklarar Anna Johnell, projektledare SMHI.

Rutiner, teknisk plattform och lämplig hydrologisk modell

Dikgomo, Botswana hydrologiska institut
- Vi ser samarbetet med SMHI som viktigt för att bygga upp vår framtida verksamhet, med väl fungerande hydrologiska prognoser, säger Ontlogetse Dikgomo, senior officer vid Botswanas hydrologiska institut.

– SMHI är ett av få institut i världen som har både meteorologiska och hydrologiska tjänster. Det gör att det blir så lätt här: en hydrolog kan titta in i rummet bredvid och fråga en meteorolog vad det är som händer, säger Ontlogetse Dikgomo, senior officer vid DWA.

Ontlogetse har tillsammans med två kollegor besökt SMHI för att se hur den hydrologiska prognos- och varningstjänsten fungerar i Sverige.

– De har under sitt besök sett hur vi arbetar med check-listor och rutiner, de har fått testa våra webbverktyg, träffat våra vakthavande hydrologer, gjort studiebesök vid mätstationer för vattenföring m.m. Vi har även visat olika hydrologiska modeller, för att hjälpa dem att hitta en som är anpassad för deras arida klimat, berättar Anna Johnell.

– Nästa steg blir att hitta rutiner, modeller m.m. anpassade till deras framtida verksamhet.

Projektet fokuserar på att bygga upp rutiner på DWA, att bygga upp en fungerande teknisk plattform där meteorologiska data kan levereras från Botswanas meteorologiska institut till DWA, samt på att hitta en lämplig prognosmodell anpassad för de lokala förutsättningarna.

– Vi ser samarbetet med SMHI som viktigt för att bygga upp vår framtida verksamhet, med väl fungerande hydrologiska prognoser, säger Ontlogetse.

Projektet pågår i två år och finansieras delvis av SIDA, delvis av DWA.