Hydrologisk nyårssammanfattning

Den sista september infaller nyårsafton i det hydrologiska året. Vid den här tiden på året finns det sällan något större snötäcke och därför är det en lämplig tidpunkt att starta hydrologiska årsanalyser. Sammanfattningsvis bjöd det hydrologiska året 2013/2014 på stor variation med både höga och låga vattenflöden och en rekordtidig islossning.

Låga och höga vattenflöden under hösten

Inledningen av det hydrologiska året 2013/2014 var i södra Sverige mycket torr. Vattennivåer och vattenflöden var mycket låga och mest extrem var situationen i småländska sjöar. Ett exempel är sjön Möckeln där man uppmätte den lägsta nivån sedan 1934. I december föll en hel del regn, framförallt i sydvästra Sverige. Flödena blev höga i många vattendrag, bland annat Örekilsälven.

Fälthydrologer i Nyköpingsån
Mätning av låga flöden i Nyköpingsån

Mild vinter

Med undantag av januari var vintern mild i hela landet. Det dröjde länge innan vi fick snö och is. Isen och snön försvann också tidigt. Tiden med is på sjöar blev rekordkort, främst i Dalarna och södra Norrland. Ett exempel är Orsasjön som var istäckt endast 62 dagar jämfört med normala 141 dagar.

Vårflod

Vårfloden var lugn i de flesta områden, men några undantag finns. Under andra delen av maj tog snösmältningen fart i de södra fjälltrakterna, vilket medförde att vattenflödena blev höga. I de övre delarna av Klarälven uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995.

I juni kom snösmältningen igång i Lapplandsfjällen. Vattenflödena blev något högre än en normal vårflod i många små och medelstora vattendrag, men även i Piteälven och Muonioälven.

Fälthydrolog i Torneträsk
Fältmätningar i Torneträsk sommaren 2014 Foto Peter Ragge

Skyfall i augusti

Andra delen av augusti bjöd på extrema regn vid flera tillfällen med lokala översvämningar som följd. Mycket stora regnmängder föll lokalt i Halland, västra Götaland och Värmland. Flödena blev höga i många små vattendrag, men även i Nissan. Problem med översvämningar inträffade bland annat i Getinge och Kristinehamn.

Den 31 augusti föll åter mycket regn, denna gång i sydvästra Skåne. Dagvattensystemen i Malmö kunde inte ta emot de stora vattenmängderna. Flera områden i staden översvämmades och det blev mycket stora störningar i trafiken.

Åter låga vattenflöden

Samtidigt som delar av sydvästra Sverige fick mycket regn var situationen den omvända i östra Sveland och sydöstra Norrland, där många vattendrag hade extremt låga vattenflöden.