Hydrologisk nyårssammanfattning

Den sista september infaller nyårsafton i det hydrologiska året. Som en sammanfattning av det hydrologiska året 2011/2012 kan man säga att snö- och isläggningen kom sent och att vårfloden i större delen av Sverige blev lugn. Delar av Småland fick höga flöden i juni, medan närliggande områden hade ovanligt låga vattenflöden under delar av sommaren och hösten.

Det hydrologiska året slutar sista september.

– Vid den här årstiden finns det sällan något större snötäcke och därför är det en lämplig tidpunkt att starta hydrologiska årsanalyser, förklarar Anna Eklund, hydrolog.

Nu när det hydrologiska året 2011/2012 går mot sitt slut är det dags att göra en summering:

Sen snö- och isläggning

De inledande månaderna på det hydrologiska året var ovanligt milda. Det första snötäcket i norra Norrland lade sig inte förrän 19 november. Även isarna lade sig sent. I hela Sverige var isläggningen på sjöarna ca en månad senare än normalt.
Högflöden i Ätran

I början av december föll rikligt med nederbörd i delar av västra Götaland, vilket ledde till höga flöden i många vattendrag. I Ätran och dess biflöde Assman var vattenflödena mycket höga.

Vårflod

Översvämning i Sangisälven
Översvämning i Sangisälven 21 maj 2012. Foto Martin Häggström Förstora Bild

På de flesta håll i Götaland och södra Sveland fanns inget stort snötäcke under vintern 2011/2012 och vårfloden blev lugn. Ett undantag är Gotland, där snösmältning och regn i slutet av maj gav mycket höga flöden i vattendragen.

I Norrland fanns på många håll mer snö än en normal vinter. Snön smälte dock i en långsam takt och vårfloden blev lugn förutom i nordöstra Norrland. Där var flödet i bland annat Sangisälven extremt högt i mitten av maj.

Vid SMHI:s mätstation vid Kukkasjärvi uppmättes 57 m³/s den 20 maj. Det är högre än under den extrema vårfloden 1995.

Sommarflöden i Emån

Den 7-8 juli föll stora mängder regn främst över Småland och Dalarna. Flödena steg i vattendragen och man fick problem med översvämningar på många håll inom Emåns avrinningsområde och i delar av Dalarna. Värst drabbades Emåns biflöde Silverån och orterna Lönneberga, Silverdalen och Hultsfred, som ligger längs ån. Vid SMHI:s mätstation i Brusafors uppmättes 19 m³/s den 9 juli. Det är något högre än det tidigare högsta uppmätta flödet från juli 2003.

Låga vattenflöden

Inte så långt därifrån var situationen den omvända. I sydöstra Småland och Blekinge har det inte fallit speciellt mycket regn under sommaren och här har vattenflödena varit ovanligt låga.