Hur ser osäkerheten ut i framtidsscenarierna?

EU-projektet Ensembles skapar nu ett system som visar variationen mellan olika framtidsscenarier för klimatet. Projektet kommer att visa på osäkerheterna kring framtida klimatförändringar och vilka effekter dessa får.

Bland annat läggs fokus på att presentera utvecklingen när det gäller extremvärden, t ex stormar och skyfall. Resultaten från projektet ska kunna nyttjas vetenskapligt men även av beslutsfattare inom olika områden.

- Resultaten från Ensembles kommer att ge viktig vägledning, säger Erik Kjellström, klimatforskare SMHI.

- Osäkerheterna om den framtida klimatutvecklingen och vilka effekter det får beror främst på att man inte känner till hur stora utsläppen av klimatpåverkande gaser blir framöver, men också på att klimatet varierar naturligt. Hur vi förstår klimatsystemet och formulerar detta i beräkningsmodellerna ger också en spridning i resultaten.

SMHI är ett av närmare 70-talet deltagande institut i projektet och har speciellt fokus på att ta fram scenarier för det framtida klimatet utifrån högupplösta regionala beräkningsmodeller.

EU-projektet Ensembles

Klimatforskning vid SMHI