Hur påverkas vattenflöden av den stora skogsbranden?

Det har nu gått ett år sedan den förödande skogsbranden i Västmanland. Hur stor påverkan har branden på hydrologin i området? Det undersöker nu SMHIs forskningsavdelning i ett FORMAS-finansierat projekt. Insamling av data sker i samarbete med institutionen för vatten och miljö på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Det är ett unikt tillfälle att studera samspelet mellan skog och vatten, säger Johan Strömqvist, forskare i hydrologi på SMHI. Branden i Västmanland 2014 påverkade vegetation och mark i ett mycket stort område och nu finns chansen att uppskatta hur branden och den kommande återhämtningen av landskapet påverkar flödet.  

Växter kommer tillbaks i den utbrända skogen
Grönskan kommer tillbaks till brandområdet, särskilt tydligt blir det där det finns tillgång till vatten, juni 2015. Foto Peter Ragge Förstora Bild

Forskarna vill också undersöka brandens effekter på hydrologin jämfört med förändringar som orsakats av markanvändning, vattenreglering eller klimat.

För att ta reda på detta används befintliga och ny insamlade datakällor och observationer för att sedan kunna beräkna och modellera hydrologin i området.

Nedlagd mätstation kommer till användning

I Vallsjöbäcken i utkanten av det branddrabbade området hade SMHI tidigare en vattenföringsstation, Skräddartorp. Där mättes vattenföringen från 1979 till 2001 då stationen lades ner.

Nu inleds arbete med att åter samla in vattenföringsdata för området som tillsammans med den relativt långa tidigare mätserien kan användas för att jämföra förhållandena innan och efter branden, samt den kommande återhämtningen av vegetationen i området.

– Trots glappet i mätserien har vi vattenföringsdata från skogsområdet innan det drabbades av branden och det är värdefullt i projektet, säger Johan Strömqvist.