Hur påverkar kärnkraftens kylvatten våra kuster?

En ny rapport kartlägger hur utsläppen av kylvatten från svenska kärnkraftverk påverkar kustvattnets temperatur, och vilka effekter detta får på djur och växter. Rapporten, som är beställd av Elforsk, sammanfattar kunskapen från 1960-talet till idag.

På uppdrag av Elforsk har SMHI tillsammans med Ehlin Consulting och SKUTAB sammanställt rapporten "Miljöeffekter av stora kylvattenutsläpp". Rapporten grundar sig på forskning, undersökningar och beräkningar gjorda från 1960-talet till idag.

- Faktamaterialet vi använt är så stort och går så långt bakåt i tiden att det troligen är världsunikt, säger Sture Lindahl, oceanograf på SMHI.

barsebäck
Foto Lars Bo Wassini

Mängden vatten motsvarar Norrlandsälvarna

Den mängd kylvatten som Sveriges fyra kärnkraftverk hanterar motsvarar det sammanlagda flödet i de stora norrlandsälvarna. När kylvattnet passerar och släpps ut i kustvattnet har det värmts upp ca 10 grader.

Den nya rapporten kartlägger storleken på de uppvärmda områdena och hur växter och djurliv här har påverkats. Sture Lindahl kommenterar:

- Rapporten innehåller mängder av fakta om olika frågeställningar. Generellt sett kan man säga att den negativa miljöpåverkan var mindre än man befarat. Det största miljöproblemet är fisk som sugs med i kylvattnet och dör, vilket både är ett ekologiskt och ekonomiskt problem.

Det är också ett miljöproblem att temperaturen i kylvattensystemen ibland överskrider vissa organismers toleransnivå, även om dessa problem i Sverige varit av måttlig omfattning då inte stora koncentrationer av fisk berörts, och då viktiga vandringsvägar påverkats endast i undantagsfall.