Hur långt har vintern kommit?

Den kalla inledningen av oktober medförde att vintern kom ett par veckor tidigare än normalt till de inre delarna av norra Norrland. Eftersom det blev något mildare under andra halvan av oktober så hejdades vinterns vidare framfart.

Just nu, i början av november, ligger vintern faktiskt lite efter det normala tidsschemat. Kartan nedan  till vänster  visar hur långt vintern kommit den 2 november.

Eftersom vinterns ankomst definieras som den första dagen i den första perioden av minst fem dygn i sträck med en medeltemperaturen under 0 grader, fastställs alltid ankomstdagen några dagar i efterhand.

Enligt normalkartan nedan till höger borde vintern egentligen redan ha kommit till norra Norrlands kustland, södra Norrlands inland och nordvästra Svealand.

Normalt brukar vintern börja i:
- Kiruna den 10 oktober
- Östersund den 4 november
- Stockholm den 6 december
- Malmö den 7 januari