Hur faller solljuset in?

Solen står olika högt på himlen vid olika klockslag och årstider. Men solens väderstreck varierar också. Ett nytt kunskapsmaterial gör det möjligt att till exempel bedöma vilken tid solen lyser in i en bostad eller om ny bebyggelse kommer att skymma solen. I ett varmare klimat kanske solinstrålningen behöver minskas.

Vi vet alla att solens upp- och nedgång varierar under året och att solen står olika högt på himlen. Men lika känt är kanske inte att även väderstrecken för solens bana skiftar under året. Detta fenomen beror bland annat på att jordens bana inte är rund, utan elliptisk.

Hur solljuset faller är alltså mycket olika, beroende på var i Sverige man befinner sig, tid på dagen och tid på året. Det påverkar oss också i hög grad, bland annat för ljusinsläppet i våra bostäder.

- Att känna till solens bana är värdefullt vid planering av bostäder, till exempel för att optimera den naturliga belysningen. Kanske man vill vända balkongen till sommarens kvällssol? Eller undvika solvärmen mitt på dagen? Det säger Weine Josefsson, klimatolog vid SMHI.

Viktigt planera för solljuset

Solens bana - illustration
Hur solljuset faller beror på plats, tid på året och tid på dygnet. I mitten av oktober står solen ungefär i sydost klockan åtta på morgonen i Stockholm, men den står högre och mer åt öster vid samma klockslag i slutet av juni. Foto SMHI Grafik Förstora Bild

Det kan också vara bra att veta hur ny bebyggelse påverkar befintliga hus. Skymmer nya huskroppar under viktiga soltimmar?

Solpåverkan är också en viktig faktor att ta med när vindkraftverk och solpaneler ska anläggas. Vid planering av ny vegetation kanske hänsyn kan tas till hur mycket solljus växterna får på en viss plats, men även hur höga träd kommer att skugga omgivningen.

Planerare och intresserade kan ta hjälp av ett nytt kunskapsmaterial här på webben. Med hjälp av så kallade solbanediagram går det att bedöma solens vinkel på olika orter och vid olika tider under dygnet och under året. Här finns diagram för tiotalet svenska orter från norr till söder.

I diagrammen framgår solens upp- och nedgång, höjd på himlen och väderstreck.

Olika väderstreck

I till exempel Stockholm vid sommarsolståndet går solen upp i nordost, står i söder mitt på dagen för att sedan gå ner i nordväst. I början av januari står solen i sydost klockan åtta på morgonen, men står mer åt öster vid samma klockslag i slutet av juni.

- Solinstrålningen påverkas givetvis också av hur mycket moln som finns på himlen och hur tjocka de är. Molnigheten varierar under året, men juni är generellt den månad med minst mulet väder, avslutar Weine Josefsson.