Hur blir årets vårflod?

Nu väntas en ny period med stigande temperaturer och snösmältning i Norrland. Flödena kommer att öka men troligtvis inte till några höga nivåer under de närmsta dagarna. Vad som händer längre fram beror på väderutvecklingen.

Snösmältning kommer igång

Snö finns kvar i nordligaste Svealand och stora delar av Norrland. Snötäcket är större än normalt i delar av Lappland, Norrbotten och Jämtlandsfjällen. Den närmaste tiden väntas plusgrader långt upp i landet och snön kommer att börja smälta.

Vattenflödena i landet är nu låga, men väntas öka på många håll. Flödena beräknas inte bli höga under de närmaste dagarna och vad som händer längre fram är ännu för tidigt att säga något om. Det beror främst på snösmältningstakten och på om det faller regn i samband med avsmältningen.

Hydrologiska varningar

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på varningssidan.