Hur blir årets vårflod?

Vårfloden i södra Sverige blev lugn i år. Hur vädret blir under våren är avgörande för vårflodens storlek i Norrland.

Vårfloden i södra Sverige blev lugn i år, förutom på Gotland, där den var större än normalt. Nu har snön börjat smälta även i norra Svealand och södra Norrland, men läget i vattendragen är mycket lugnt.

I stora delar av Norrland ligger i år mer snö än normalt, men det är ännu för tidigt att säga om detta kommer att leda till en kraftig vårflod. Hur vädret blir under våren är avgörande för hur höga vårflödena blir.

Värmen kommer tidigt

Den närmaste veckan väntas plusgrader långt upp i landet. Att värmen kommer tidigt kan vara positivt för att få en lugn vårflod. Då hinner snön smälta i en långsam takt.

En jämförelse kan göras med vårfloden 1995, som var en av de största under 1900-talet. Det året kom värmen till norra Sverige så sent som i mitten av maj, vilket gav en kraftig avsmältning på kort tid.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på varningssidan.

Forskning kring vårflodsprognoser

Inom forskningen utvecklas nya metoder som kan förbättra vårflodsprognoserna. Det är viktigt underlag för planering och ökad säkerhet inom Sveriges vattenkraftsindustri.
Artikel Säkrare prognoser för vårflod utvecklas med nya metoder.