Hur är läget inför vårfloden?

Det blev en lugn vårflod i södra Sverige i år. Hur vädret blir under våren är avgörande för vårflodens storlek i Norrland och norra Svealand.

Vårfloden i södra Sverige blev lugn i år. Nu har snön börjat smälta även i norra Svealand och längs södra Norrlandskusten vilket ökat vattenföringen och lett till höga flöden i Fyrisån norr om Uppsala.

På vissa håll ligger i år mer snö än normalt; i stora delar av norra Norrland och Dalarnas fjälltrakter. Men det är ännu för tidigt att säga om detta kommer att leda till en kraftig vårflod.

Hur vädret blir under våren är avgörande för hur höga vårflödena blir.

Tidig vår

Det har varit ovanligt varmt för årstiden och det varma vädret fortsätter med plusgrader långt upp i landet. Eftersom det är minusgrader på nätterna stannar snösmältningen tillfälligt upp och avsmältningen går långsammare.

Att värmen kommer tidigt har tidigare år medfört en lugn vårflod då snön smälter i en lugn takt. 

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på .