Hösten tvekar i söder

Efter en tidig ankomst har hösten avancerat blygsamt i södra delarna av landet. Den sydligaste delen av Norrlandskusten och delar av Dalarna har nu fått höst liksom de högre belägna delarna av Götaland.

Den 15 augusti kom hösten till nordligaste Sverige och delar av fjällen, vilket kan anses vara normalt. Därefter förflyttade den sig långt söderut under senare halvan av augusti. Som framgår av kartan var hösten tidig i östra Jämtland och det inre av Ångermanland och Medelpad.

Vid september månads inledning hade hösten erövrat nästan hela Norrland utom den sydöstra delen där det varma havsvattnet höll upp dygnsmedeltemperaturen. Även delar av västra och norra Svealand hade då fått meteorologisk höst. Detta är omkring två veckor tidigare än normalt.

Från den 6 september ersattes de kyliga nordvindarna i södra Sverige av varmare ost- och sydostvindar vilket i samband med moln och på en del håll dimma gav högre temperaturer, särskilt nattetid, varför hösten haft svårt att få fäste där. Och så har det fortsatt under september. Några dygn med hösttemperaturer har följts av dygn med varmare väder.

Några små förflyttningar av hösten har emellertid ägt rum. Den sydligaste delen av Norrlandskusten och delar av Dalarna har fått höst liksom de högre belägna delarna av Götaland.

Redan vinter i Tarfala

Som en kuriositet kan nämnas att vid högfjällsstationen Tarfala, som ligger 1150 m över havet, gjorde Kung Bore sitt intåg redan den 25 augusti.

Då hade man som enda meteorologiska station i landet en dygnsmedeltemperatur under 0° i exakt fem dygn (25-29 augusti), vilket är definitionen på meteorologisk vinter. Dygnsmedeltemperaturen har sedan dess legat över 0°, men när en årstid väl anlänt tas inte den tillbaka.