Hösten är här med vintern i släptåg

Länge bromsade mild luft höstens framfart, men nu har hösten intagit nästan hela landet. Och till fjällen har vintern redan kommit, vilket är tidigare än vanligt.

Definitionen för höst är att det ska vara minst fem dygn i rad med en dygnsmedeltemperatur under +10°C. September brukar kallas för en höstmånad och normalt brukar hösten också ha kommit till Svealand och större delen av Götalands inland i slutet av september. Men i år har mild luft bromsat höstens framfart.

Hösten har gjort ett antal framstötar ner mot kusten i Norrland. Framförallt den 17 september var det hösttemperaturer långt ner i södra Sverige. Men den tvingades åter till reträtt dagarna därpå. Den 15 september anlände hösten till ett mindre område på sydsvenska höglandet där det fram till den 19-20 var hösttemperaturer.

I Norrland gjordes en ny framstöt den 21 september varvid större delen av Norrlands inland fick höst. Emellertid bröts höstens avancemang den 26 då mild luft strömmade långt upp i Norrland. Detta blev ändå bara ett tillfälligt stopp. Den 28 strömmade mycket kylig luft ner över landet bakom ett par kallfronter.

Därefter har hösten hållit sitt grepp även över de sydligare delarna av landet. I dagsläget (den 5 oktober) är det bara väst- och sydkusten samt delar av Gotland och Öland där dygnsmedeltemperaturen ännu orkar över 10°.

Vintern gjorde tidig entré

Nu får vi också rikta blickarna på fjällen eftersom vintern har kommit dit. Det är svårt att göra en exakt analys, men den tunna vita linjen visar det ungefärliga läget för vintern den 28 september, med kravet på minst fem dygn i rad med en dygnsmedeltemperatur under 0°.

Något eller några enstaka vinterdygn har under oktober förekommit i Norrlands inland liksom i norra delarna av Värmland och Dalarna.

Till fjällen i Lappland anländer vintern normalt kring den 10 oktober och till de sydligare fjälltrakterna en till två veckor senare. Vintern är alltså tidig i fjällen i år.

Satellitbild som visar snötäcket 5 oktober 2009 kl 11.34
Satellitbilden visar snötäcket i fjällkedjan och delar av Dalarna och Norrland. Snötäcket är lilafärgat. Lilafärgade områden över havet, vid Vänern samt i nordost representerar höga ismoln. Bilden är från kl 11.34 måndagen 5 oktober. Foto NOAA Förstora Bild