Hösten 2013 – mild och mest torr

Hösten 2013 inleddes lugnt men från mitten av oktober kom lågtrycksaktiviteten igång rejält på Atlanten. Detta resulterade i att inte mindre än två stormlågtryck passerade landet. Dominerande vindar från väster gav rikligt med snö i norra Lapplandsfjällen där det nu är närmare 1 meter djup snö.

Detta är en preliminär sammanfattning av hösten 2013. Den slutliga sammanfattningen dyker upp i början av 2014 då samtliga data för november granskats och rättats.

Temperatur

Årets höst blev mild i hela Sverige samt på många håll även torr. Det relativt sett varmaste vädret fick mellersta Norrland. Vi behöver dock bara gå tillbaka till 2011 för att finna en varmare höst. Som sig bör så noterades den högsta temperaturen i september, närmare bestämt den 3 då Gävle uppmätte 26,1°. Höstens lägsta temperatur, -27,1° rapporterades från Nattavaara i Lappland den 24 november.

I främst Götaland var det ovanligt sen värme den 22-23 oktober med som mest 19° i Kristianstad den 23. Lund hade aldrig haft så varmt så sent på året.

Även i november var det ovanligt sen höstvärme i mitten av månaden då Järvsö i Hälsingland noterade 14° den 16. För några stationer i södra Norrland och norra Svealand, exempelvis Sveg, Gävle och Särna var det de högsta värden som uppmätts så sent på året på minst 50 år.

Temperaturavvikelse för höstmånaderna 2013
Temperaturavvikelsen för september (vänster) och oktober (mitten). Avvikelsen för november (höger) är preliminär och avser perioden 1-26 november. Förstora Bild

Nederbörd

Det generellt sett torraste vädret fick delar av södra Norrland med drygt 60% av normal höstnederbörd. I Sveg i Härjedalen kan det komma att bli den torraste hösten där sedan 1956 eller 1939 beroende på hur mycket nederbörd som faller under de sista dygnen i november.

Den på många håll besvärande torkan som pågått från juli i södra Sverige med mycket låga vattenstånd, grundvattennivåer och vattenflöden som följd kulminerade i slutet av oktober då en period med ostadigt väder inleddes. Situationen var mest extrem i de småländska sjöarna. Jönköping-Flahult i Småland hade sin torraste september på närmare 140 år.

Blötast var det i nordvästra Lappland där nederbördsöverskott rapporterades under alla tre höstmånaderna. Någon torka var det heller inte fråga om i mellersta Norrland under september då regnet formligen öste ner. I främst Ångermanland drabbades man då av översvämningar i mitten av månaden då det på flera håll föll mer än 100 mm under några dygn.

Kuriöst nog fick Multrå den 16-18 september totalt 136 mm vilket är mer regn än vad som föll under hela den tidigare rekordblöta september 2001 då det kom 129 mm. Detta för en drygt 130 år lång mätserie. Även för några andra stationer med långa mätserier (mer än 100 år) blev det nya regnrekord. Höstens största dygnsnederbördsmängd föll i samband med detta regnoväder då Lännäs uppmätte 81,2 mm den 18 september.

Nederbördsavvikelse för höstmånaderna 2013
Nederbördsavvikelsen i procent för september (till vänster) och oktober (mitten). Avvikelsen för november (höger) är preliminär och avser perioden 1-26 november. Förstora Bild

Blåsig andra halva av hösten med nya vindrekord

Två rejäla stormlågtryck drabbade landet denna höst. Först ut var Götaland som fick stifta bekantskap med Simone den 28-29 oktober. Hallands Väderö i Skåne noterade en byvind på 42 m/s på kvällen den 28 vilket är den högsta uppmätta byvinden utanför fjällkedjan i oktober. Dock lär det ha blåst mer i södra Götaland den 17-18 oktober 1967 då Ölands södra grund uppmätte en medelvind på 40 m/s men på den tiden fanns inga byvindsmätningar.

Den 16-17 november var det dags för Hilde att göra entré i norra Sverige. Den extremt vindutsatta stationen Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen satte då nytt svenskt vindrekord för fjällen med en uppmätt medelvind på 47 m/s. Byvindsnoteringen på 56 m/s blev nytt rekord för november månad men långt ifrån det absoluta byvindsrekordet på 81 m/s från Tarfala 1992.

Både Simone och Hilde efterföljdes av omfattande strömavbrott och många nedblåsta träd.

Snö, vinter och is

Höstens första mätbara snödjup uppmättes den 26 september men det var först från den 18 oktober som ett stadigvarande snötäcke etablerades i norra Norrland. Snötäcket byggdes på under november och den 26 november uppmättes så höstens preliminärt största snödjup med 92 cm i Katterjåkk. Med några dagar kvar av november är det dock inte omöjligt att snödjupet där når över 1 meter vilket i så fall är ovanligt även för att vara Katterjåkk.

I Götaland uppmättes mätbart snödjup i slutet av november och då endast på Sydsvenska höglandet. I övrigt var det alldeles grönt där denna höst. En stor kontrast mot november 2010 då delar av östra Småland hade mer än en halv meter djupt snötäcke.

Normalt sett isläggs vikarna vid Luleå den 9 november men milt och tidvis även blåsigt väder i november har gjort att isläggningen där är minst två veckor försenad.

Vintern kom i två rejäla stötar. Först i mitten av oktober då större delen av Norrland fick vinter. Därefter dröjde det till den 20 november då även nordvästra Götaland fick meteorologisk vinter.

Åska

De två åskrikaste dygnen under hösten blev den 18 september samt 13 oktober. Antalet urladdningar var marginellt högre vid det förstnämnda fallet.