Höstblomning av ofarlig sort

Från olika ställen kring Västkusten har man den senaste tiden observerat och rapporterat att vissa vattenområden i havet varit rostfärgade.

Denna färgförändring i vattnet är ofarlig och kommer av att det förekommer stora mängder av dinoflagellatssläktet Ceratium i vattnet. Släktet Ceratium förekommer normalt på hösten och kan under vissa perioder, som denna, bli så talrika att de ger en rostbrun färg till vattnet.

Ceratium tripos
Ceratium tripos, en av de arter som just nu förekommer i stora antal. Foto Ann-Turi Skjevik