Höst över landet

Efter en tidig ankomst i norr har hösten i slutet av september avancerat ända till de sydligaste delarna av landet. Det är bara kusterna i söder där havet håller dygnmedeltemperaturen uppe över tio grader.

Den 15 augusti kom hösten till nordligaste Sverige och delar av fjällen, vilket kan anses vara normalt. Därefter förflyttade den sig långt söderut under senare halvan av augusti. Som framgår av kartan var hösten tidig i östra Jämtland och det inre av Ångermanland och Medelpad.

Vid september månads inledning hade hösten erövrat nästan hela Norrland utom den sydöstra delen där det varma havsvattnet höll upp dygnsmedeltemperaturen. Även delar av västra och norra Svealand hade då fått meteorologisk höst. Detta är omkring två veckor tidigare än normalt.

Från den 6 september ersattes de kyliga nordvindarna i södra Sverige av varmare ost- och sydostvindar vilket i samband med moln och på en del håll dimma gav högre temperaturer, särskilt nattetid, varför hösten haft svårt att få fäste där. Och så var det under mitten av september. Några dygn med hösttemperaturer har följts av dygn med varmare väder. Från och med den 28 blev det dock fem dygn i rad med dygnsmedeltemperatur under tio grader varvid hösten i stort lade Götaland under sig.

Vintern väntar runt hörnet

Som en kuriositet kan nämnas att vid högfjällsstationen Tarfala, som ligger 1150 m över havet, gjorde Kung Bore sitt intåg redan den 25 augusti.

Då hade man som enda meteorologiska station i landet en dygnsmedeltemperatur under 0° i exakt fem dygn (25-29 augusti), vilket är definitionen på meteorologisk vinter. Dygnsmedeltemperaturen har sedan dess oftast legat över 0°, men när en årstid väl anlänt tas inte den tillbaka.

Vid våra andra stationer i Norrland har det bara förekommit ett eller annat dygn med dygnsmedeltemperaturer under noll i september och de tre första dygnen i oktober. Normalt ankommer vintern till de norra delarna av fjällen i början av oktober och strax efter mitten av månaden till de södra delarna av fjällen.