Högt anseende för SMHI i ny mätning

Kantar Sifo har nu presenterat sitt anseendeindex för myndigheter 2018. Resultaten visar att SMHI har ett högt anseende.

Kantar Sifo har nu presenterat sitt anseendeindex för myndigheter 2018.

Resultaten visar att SMHI har ett högt anseende och placerar sig på en andra plats, efter Kustbevakningen som intar högsta värdet.

- Jag är stolt över organisationen och alla medarbetare, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör SMHI. Det visar att det vi jobbar med på SMHI engagerar medborgare och att vi levererar tjänster och produkter som efterfrågas.

Anseendeindex bygger på svar från allmänheten om deras uppfattning om myndigheterna. Frågorna rör övergripande värdering, personligt intryck, att lita på, kvalitet i tjänster och produkter samt framgång.

Topp fem utgörs av Kustbevakningen, SMHI, Konsumentverket, Strålsäkerhetsmyndighetet och Naturvårdsverket.

Myndigheternas anseende 2018, Kantar Sifo