Högsta UV-indexet idag 19/6?

Ett tunt ozonskikt över stora delar av västeuropa i kombination med sommarsolstånd ger sannolikt årets högsta UV-index i södra Sverige. Ta det försiktigt med solandet!

Ett område med tunt ozonskikt täcker stora delar av Västeuropa (grönt på kartan Figur 1). Förtunningen berör södra Sverige under måndagen den 19 juni, men därefter kommer ozonskiktstjockleken att öka. Samtidigt närmar vi oss sommarsolståndet och kombinationen tunt ozon och hög sol ger kraftig UV-strålning.

Ozonskiktets tjocklek i Dobsonenheter (DU) kring kl 13 den 19 juni 2017.
Figur. Ozonskiktets tjocklek i Dobsonenheter (DU) kring kl 13 den 19 juni 2017. Källa: KNMI/NASA

Effekten av detta blir att vi sannolikt kommer att notera årets högsta UV-index i Sydsverige under måndagen. UV-index är starkt beroende av solhöjden och på onsdag, den 21 juni, passerar vi sommarsolståndet kl. 6.24. Prognosen för de närmsta dygnen visar på ett tjockare ozonskikt och dessutom mer molnigt väder.

Mätningarna av ozonskiktets tjocklek (DU) över Norrköping (röd linje) till och med den 19 juni 2017.
Mätningarna av ozonskiktets tjocklek (DU) över Norrköping (röd linje) till och med den 19 juni 2017. Normalt variationsområde ligger mellan de ljust blå linjerna och medelvärdet visas av den lite mörkare blå linjen. Allmänt har ozonskiktet över Norrköping hittills varit lite tunnare än normalt under 2017. Källa: SMHI och Naturvårdsverkets Miljöövervakning.

I södra Sverige, främst Götaland och Svealand, kommer det att förekomma värden över 7 på UV-indexskalan (dvs. hög UV-strålning). Detta innebär att människor med känslig hud inte bör vistas längre tider i solen mitt på dagen, mellan klockan 10 och 16, för att undvika solbränna. I Norrland kommer samtidigt UV-index som mest ligga på måttliga nivåer.

Sola sakta och glöm inte att dricka då det även blir varmt.