Högsta flödena som uppmätts

Vattenflödena i Ammerån i Jämtland är nu höga. SMHIs fälthydrologer är på plats och mäter vattenflödet vid Fyrås som den 15 maj var de högsta som uppmätts.

I maj kom värmen och snösmältningen med den. På vissa håll i landet har det legat mer snö än normalt och den snabba avsmältningen har lett till höga flöden på många håll.

I Ammerån är det nu extremt höga flöden. Vid utloppet ur Fyrsjön som ligger i Ammerån har SMHI en mätstation. Där är det nu de högsta nivåerna sedan mätningarna började 1972.

– Det är mycket ovanligt med så här höga flöden och då är det extra viktigt att mäta, säger Emil Söderström, fälthydrolog på SMHI.

Mätning av flöde i Ammerån - maj 2018
Mätning av vattenflödet vid Fyrås i Ammerån den 15 maj. Notera de översvämmade husen i bakgrunden. Förstora Bild
Emil Söderström, hydrolog vid SMHI.
Emil Söderström, hydrolog vid SMHI.
Gustav Sandehed, hydrolog vid SMHI.
Gustav Sandehed, hydrolog vid SMHI, mäter vattenflödet i Ammerån.

Snön har smält mycket snabbt

Figuren nedan visar årets vårflod jämfört med tidigare år då det varit höga flöden under våren. Även 1995, 1997 och 2010 var det snösmältningen som orsakade de höga flödena, vissa år i kombination med mycket regn under smältperioden. Det som varit speciellt i år är att snön har smält mycket snabbt i det varma vädret.

Diagram - mätningar av flöde i Ammerån
Årets vattenflöde vid Fyrås i Ammerån i år jämfört med tidigare tillfällen med höga flöden. Röd linje visar var gränsen för klass 3-varning går och orange respektive gul visar klass 2 respektive klass 1. Från igår (15 maj) har flödena minskat något och idag (16 maj) har SMHI en klass 2-varning ute.