Höga vattenflöden i nordöstra Norrland

Snösmältning i samband med regn gör att flödena i vattendrag i delar av nordöstra Norrland är höga eller mycket höga. I vissa vattendrag är de uppe i varningsklass 2. Under onsdagen ökar fortfarande flödet i varningsområdet och det beräknas dröja några dagar innan de kulminerar.

Senast det var så höga flöden i det aktuella området var i samband med vårfloden 2012, men årets vårflod ser ut att bli lägre.

Lugnare än 2012

Vid SMHIs mätstation Kukkasjärvi i Sangisälven har flödet nu en återkomsttid på ca 10 år, medan 2012 års vårflod hade en återkomsttid på över 50 år och var då det högsta som uppmätts sedan mätningarna startade 1984.

Flöde i Sangisälven
Aktuellt vattenflöde vid Kukkasjärvi i Sangisälven jämfört med vårflödena 2012 och 1995.

Mycket snö i fjällen

Mycket av snön i skogs- och kustlandet har nu smält, men i landets norra fjälltrakter finns fortfarande mycket snö. Stora delar av Lappland har mer snö än normalt för årstiden, på sina håll dubbelt så mycket. I detta område har vårfloden bara inletts och hur den utvecklar sig beror på hur vädret blir de kommande veckorna.

Karta som visar att det är mer snö än normalt i fjällen
Kartan visar snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 13 maj 2015.

Följ utvecklingen på varningssidan

Av de stora älvarna är det ännu bara Kalixälven som har en flödesvarning. Flödet ökar även i andra stora älvar, men för närvarande är det osäkert om de kommer att nå varningsklass.

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på .