Höga flöden i vattendrag i södra Sverige

Uppdaterat den 9 januari: Just nu är det höga flöden i flera vattendrag i södra Sverige. SMHI har gått ut med varningar, eftersom vattennivåerna är så höga att det finns risk för problem med översvämningar på utsatta ställen.

Mörrum 3 januari 2018
Mörrum den 3 januari 2018. Foto Gustav Sandehed, SMHI

Det är framför allt i sjörika vattendrag som flödena är ovanligt höga, främst på grund av nederbörd. Det är mycket vatten i delar av Mieån, Ronnebyån, Mörrumsån, Helge Å, Lagan, Bolmån och Emån. Även i Södermanlands län och södra Stockholms län finns det vattendrag där det är höga flöden. De höga flödena kulminerar i de flesta vattendragen under den här veckan förutom i Mieån, Lagan och Ronnebyån där flödena fortsätter vara höga under vecka 2.

– De senaste åren har vi haft varma höstar och just den här tiden på året har vi haft höga flöden på grund av att nederbörden mest fallit som regn och inte som snö. Det lilla som kommit som snö har smält fort. På vintern rinner vattnet som kommer som regn ner i vattendragen, medan det på sommaren kan rinna ner i marken som då vanligtvis inte är mättad eftersom växtligheten som finns då suger upp det mesta, förklarar Gustav Carlsson, vakthavande hydrolog vid SMHI.

SMHIs varningsinformation uppdateras kontinuerligt, allteftersom prognoser och beräkningar ger nytt underlag. Senast uppdaterade varningsinformation finns alltid på