Höga flöden i Västsverige och Värmland

Under helgen den 25-26 oktober 2014 orsakade höga flöden i vattendrag problem på flera platser i landet. Under måndagen hade flödena på de flesta håll kulminerat.   

Den 24 oktober utfärdades en klass 2-varning för mycket höga flöden i små vattendrag i Bohuslän. Under lördagen utökades varningen med en klass 1-varning för höga flöden i små vattendrag och Uvån i Värmlands län. Under söndagen uppgraderas den senare till en klass 2-varning medan de höga flödena i Bohuslän kulminerade. Flödena i Värmland stabiliserades därefter och minskade efter hand.

Dalälven svämmar över

Riklig nederbörd i kombination med snösmältning gav även problem med översvämningar i Västerdalälven. På två dygn, fredag och lördag, föll ca 40 mm regn i området och ca 9 mm tillkom av snösmältningen. Vid SMHIs mätstation Ersbo, placerad högt upp i Västerdalälven, ökade flödet hastigt och kulminerade samma dag. Dyngsmedelvattenföringen, som SMHI varnar för, var dock inte uppe i varningsnivå.

Höstflöden

Översvämningar som orsakas av stora regnmängder förekommer i norra Sverige främst under sommaren eller hösten, medan de i södra Sverige kan inträffa under större delen av året.

–Under hösten vissnar växterna och vattenupptaget minskar liksom avdunstningen. Markfuktigheten ökar och höstregnen fyller snabbt på grundvattnet och ger hög vattenföring.  När marken är mättad kan även en liten nederbördsmängd ge effekt på flödet, säger Åsa Johnsen, hydrolog på SMHI.

Det känsliga läget syns tydligt i SMHIs prognosverktyg som i bilden nedan visar antal mm nederbörd kvar till varning för de aktuella områdena.
 

SMHIs prognossystem visar antal mm nederbörd kvar till varning för kommande dygn, tisdagen den 28 oktober.
SMHIs hydrologiska prognossystem visar antal mm nederbörd kvar till varning för kommande dygn, tisdagen den 28 oktober. Förstora Bild

SMHI håller sig uppdaterade på det hydrologiska läget och ger ut nya varningar vid behov. Uppdaterad information finns på