Hög vattennivå i Vänern

Vänerns vattennivå är nu hög (november 2012) och väntas fortsätta öka ytterligare en tid. Orsaken till den höga nivån är att mycket nederbörd har fallit i området.

Under september och oktober 2012 har nederbörden varit riklig i större delen av Vänerns avrinningsområde som främst omfattar Värmland samt delar av Dalsland, Västergötland och Norge. Tillrinningen till sjön har därför varit hög och vattennivån har stigit hela hösten.

Tappning

Tappningen av vatten ut från Vänern sköts av Vattenfall och är reglerad i en vattendom. En bestämmelse i domen är att tappningen inte bör överstiga 1030 m³/s för att minska risken för skred och översvämningar längs Göta älvdalen. Därför är det periodvis svårt att få ut så mycket vatten från sjön som man skulle önska för att hålla nere vattennivån. Vattennivån i sjön stiger så länge tillrinningen är högre än tappningen (om man bortser från avdunstningen). En tappning på 1030 m³/s motsvarar 1,5 cm per dygn i Vänerns nivå, men man behöver även ta hänsyn till vattnet som rinner till sjön.

Jämförelse med år 2000-2001

Eftersom Vänern är en stor sjö påverkas vattennivån i sjön mera av hur vädret varit under en lång tid än av vissa extrema nederbördstillfällen. Det märktes tydligt år 2000/2001 då hela hösten var mycket nederbördsrik och mild. Tillrinningen till sjön var hög under mycket lång tid och det dröjde ända till januari 2001 innan vattennivån nådde sin högsta nivå, 45,67 meter över havet i höjdsystem RH00. Det är också den högsta nivån som uppmätts i Vänern sedan regleringen 1937.

Vattennivå Vänern 2012
Vattennivån i Vänern i höjdsystem RH00. Årets nivå jämförs med den från 2000-2001. Mätningarna är gjorda av Vattenfall.

Prognos

Nu (6 november 2012) är nivån 44,77 meter över havet i höjdsystem RH00. Detta är mycket lägre än den högsta nivån från januari 2001, men den är något högre än den var vid motsvarande tidpunkt år 2000. Tillrinngen till sjön väntas vara fortsatt hög ytterligare en tid, men nederbördsmängderna blir inte så stora den närmaste veckan. Detta gör att vattennivån beräknas öka ytterligare ett tag men sedan plana ut.

Vad som händer på längre sikt är svårt att säga och är helt beroende av hur vädret blir. En tänkbar utveckling är att det blir kallt och att nederbörden faller som snö istället för regn. Då kommer tillrinngen till Vänern att sjunka och på sikt också vattennivån. Om vädret fortsätter att vara milt och nederbördsrikt kommer nivån troligtvis fortsätta att stiga.