Hoesung Lee är ny ordförande för FNs klimatpanel IPCC

Vid FNs klimatpanels (IPCCs) möte i Dubrovnik valdes Hoesung Lee från Sydkorea till ny ordförande. 

Valet genomfördes under tisdagskvällen. Lee är professor i ekonomi inom klimatförändring, energi och hållbar utveckling vid  Korea University’s Graduate School of Energy and Environment. Han är för närvarande en av IPCCs tre vice ordförande.

Dr Hoesung Lee, ordförande i IPCC
Dr Hoesung Lee, ordförande i IPCC

– Jag är hedrad och tacksam över att ha blivit vald till IPCCs nye ordförande. IPCCs roll är att fortsätta förse beslutsfattare med vetenskaplig fakta av högsta kvalitet om klimatförändringen, och vi kan göra mer. Nästa fas i vårt arbete är att öka förståelsen för regionala effekter av klimatförändringen, särskilt i utvecklingsländer, och att förbättra hur vi kommunicerar våra resultat och kunskap till allmänheten, säger Hoesung Lee i ett pressmeddelande från IPCC.

Starkt engagemang

Lars Bärring och Lena Lindström från SMHI arbetar som nationell kontaktpunkt för IPCC i Sverige och finns på plats i Dubrovnik.

– Samtliga kandidater som fanns till ordförandeposten är mycket kvalificerade. Det breda startfältet visar på starkt engagemang från medlemsländerna, säger Lars Bärring.

Potential för positiv utveckling

Den svenska delegationen i Dubrovnik är mycket nöjda med valet av Hoesung Lee.

– Vi tror att han kommer att bidra till att driva arbetet inom IPCC framåt på ett utvecklande sätt. Hoesung Lee har i sin kandidatur pratat varmt om vikten att kommunicera resultaten från IPCC till en bredare publik. Han har också pekat på potentialen i utveckling av tvärsektoriellt arbete mellan de olika arbetsgrupperna inom IPCC, säger Lena Lindström.

Nu väntar 5 – 7 års arbete för FNs klimatpanel för att ta fram den sjätte syntesrapporten om världens klimatförändringar. Den femte syntesrapporten som publicerades i november i fjol är ett viktigt underlag för förhandlingarna om ett globalt klimatavtal i Paris – COP21 – i december.