Hjälp för kommuner att klimatanpassa – webbsändning

SMHI har tillsammans med kommuner och länsstyrelser utvecklat en lathund som ska underlätta arbetet med klimatanpassning. Under ett webbseminarium berättar olika representanter om hur Lathund för klimatanpassning kan användas.

Lathunden hjälper främst små och mellanstora kommuner att komma igång med klimatanpassning och guida rätt under arbetets gång. Tjänsten finns fritt tillgänglig på webben.

- Lathund för klimatanpassning visar i vilka steg man kan arbeta och vilket stöd som är lämpligt för olika åtgärder eller olika processer, säger Anna Jonsson, Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

- Till exempel bör kommunen utse en klimatanpassningskoordinator och en arbetsgrupp sättas samman. Sedan vidtar analys av risker och konsekvenser, prioritering av åtgärder och så vidare. Att följa upp arbetet är också viktigt.

Webbsänt seminarium om Lathund för klimatanpassning

Ett webbseminarie belyser bland annat vad lathunden innehåller och hur den stödjer kommunernas arbete med klimatanpassning. Seminariet spelades in i samband med att lathunden lanserades den 12 mars.

Vid seminariet medverkar representanter från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, som utvecklat tjänsten. Andra medverkande kommer från Oskarshamn och Gullspång/Mariestads kommuner. Representanter från länsstyrelsen i Jämtlands län och från Sveriges Kommuner och Landsting ger sin syn på lathunden.