Hilde gav Sverige ett nytt vindrekord

Stationen vid Stekenjokk registrerade en medelvind på hela 47 m/s i samband med stormen Hildes passage på lördagskvällen. Det innebär nytt svenskt rekord.

Mellan klockan 19 och 20 den 16 november registrerades en högsta medelvind på hela 47 m/s vid stationen Stekenjokk på lite drygt 1000 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjällen.

Analyskarta 18 UTC 16 november 2013
Väderläget klockan 19 lördagen den 16 november 2013. Förstora Bild

Det tidigare svenska rekordet för högsta medelvind var 44 m/s den 11 januari 2005 och den 2-3 mars 2011. Även dessa rekord noterades i Stekenjokk.

Det blev även nytt svenskt rekord för högsta byvind för november månad med 56 m/s. Det tidigare rekordet var 55 m/s i Tarfala den 7 november 2003. Det absoluta rekordet oavsett månad på 81 m/s i Tarfala den 20 december 1992 hotades dock inte av Hilde.

I inlandet var den högsta byvinden under Hilde 29 m/s i Vilhelmina och Frösön. Detta är aningen lägre än under ovädret Dagmar annandag jul 2011. Då uppmättes vindbyar upp till 31 m/s i Hunge i Jämtland.

Medelvinden är medelvärdet av vinden under 10 minuter, medan byvinden mäts under 2 sekunder.
 

Animering av Hildes framfart

Som framgår av animeringen av Hildes passage så kan det ha blåst ännu lite mer i Stekenjokk kring midnatt, men då var vindmätaren tidvis ur funktion.

Animering av Hilde

Namnet Hilde

Till skillnad från stormen Simone den 28 oktober, så gav SMHI inget eget namn till Hilde, utan vi behöll namnet som gavs av den norska vädertjänsten.

Automatstationen i Stekenjokk
Den mycket vindutsatta stationen Stekenjokk på 1036 meters höjd i sydligaste Lapplandsfjällen. Foto SMHI Förstora Bild