Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Helén Andersson har utsetts till ny chef för SMHIs forskningsavdelning. Helén är fil dr i oceanografi och har lång erfarenhet som forskare, både från Göteborgs Universitet och från SMHI.

Helén Andersson

Helén Andersson har en doktorsexamen i oceanografi från Göteborgs universitet och har arbetat på SMHI sedan 2009. På SMHI har hon arbetat som forskare och vetenskaplig koordinator inom oceanografi, innan hon tog över som enhetschef för den oceanografiska forskningen år 2015. Sedan den 1 april 2018 är hon chef för SMHIs forskningsavdelning där forskning bedrivs inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimat, luftmiljö och atmosfärisk fjärranalys.

Angelägen forskning

– Efter många år som forskare ser jag fram emot att få ägna mer tid åt strategiskt ledningsarbete. Det känns spännande att få företräda hela SMHIs forskningsavdelning. Det är en dynamisk och internationell avdelning med hög andel externfinansierade forskningsprojekt. Havet ligger mig naturligtvis nära hjärtat, men vi har så mycket angelägen forskning inom alla våra ämnesområden säger Helén Andersson.

Samhällsnytta 

– Vår forskning är tillämpad, och det betyder att den snabbt ska komma samhället till gagn. Jag tycker det är roligt att det är nära till användningen av vår forskning, och mycket av forskningen syftar till att få hållbar användning av våra naturresurser och bidrar till de globala målen i Agenda 2030, vilket känns angeläget både för oss själva och för kommande generationer, fortsätter Helén Andersson.

– Jag är glad att hälsa Helén Andersson välkommen som ny chef för forskningsavdelningen. Hon har lång erfarenhet från den vetenskapliga världen, från SMHI och från ledarskap i SMHIs organisation. Helén har också ett stort nätverk och breda kontaktytor som kommer att vara till nytta för hela SMHI, säger generaldirektör Rolf Brennerfelt.

Lars Arneborg tar över som chef för SMHIs oceanografiska forskningsenhet från den 1 maj 2018.