Havsövervakningen i Europa standardiseras i megaprojektet MyOcean

SMHI och drygt 60 andra institut kommer under tre år att samarbeta i EU-projektet MyOcean. Övervakningen av alla hav från Svarta Havet till Barents Hav ska sammanfogas och effektiviseras. ?Vi kommer att få vassare oceanografiska prognoser som gynnar alla länder?, säger Bertil Håkansson, SMHI.

EU-projektet MyOcean startade i år och ska pågå till 2011. Det har fokus på ett flertal frågor kopplade till havsövervakning. Projektet berör allt från väderprognoser, isutbredning och klimatförändringar till säkerhet, vattenkvalitet och oljespill. Geografiskt täcker MyOcean oceanerna och haven runt Europa, och drygt 60 institutet runt Europa deltar.

- Bakgrunden till MyOcean är att det saknades gemensamma underlag, prognoser och data för de europeiska institutionerna. Både klimat- och miljöarbetet behöver bättre underlag från haven runt Europa, vilket krävs inte minst för att genomföra EUs politik och direktiv som Vattendirektivet, Marina Strategidirektivet och Maritima Policyn, berättar Bertil Håkansson som leder SMHIs arbete.

Bättre prognoser - fria för alla

MyOcean syftar till att ta fram bastjänster som är kostnadsfria och tillgängliga för alla medlemsländer, europeiska miljömyndigheter och internationella organisationer.

- Modell- och datasamarbetet kommer att förbättra de oceanografiska prognoserna för alla institut. Vi kommer att få tillgång till bättre teknik och effektivare rutiner för att tillgängliggöra data till våra användare, fortsätter Bertil Håkansson.

En ny komponent, som SMHI är unik på, är att hydrologiska prognoser ska integreras i de oceanografiska prognossystemen. Här kommer hydrologerna att bidra med prognoser på tillflödet till Nordsjöområdet från vattendragen istället för statistisk information. För Östersjön finns tillgång till dessa prognoser sen flera år tillbaka.

Konferens i oktober

I oktober ska SMHI tillsammans med Rymdstyrelsen, European Space Agency, EUMETSAT och Europeiska kommissionen (EC/DG MARE) anordna en konferens på temat bastjänster i Östersjöregionen som förebild för hur man kan arbeta med frågan i Arktis.