Havsmiljödata nu i klickbara kartor

Havsmiljödata från SMHIs forskningsresor till havs finns nu tillgängliga i överskådliga kartor. Du kan klicka på ett specifikt havsområde och få information om exempelvis salthalt, syrehalt, kväve och fosfor från vattenytan ner till botten.

Varje månad åker SMHIs oceanografer på forskningsresor i Östersjön och Västerhavet med forskningsfartyget R/V Aranda.

– Genom att regelbundet ta kemiska mätprover kan vi följa hur haven mår och hur läget utvecklar sig. Det ger viktig information om akuta miljöfrågor som syrebrist, övergödning och algsituationen, säger havsmiljöexperten Mikael Krysell.

Informationen är nu tillgänglig för alla intresserade under Vädret/Havsobservationer. Som tidigare publiceras dessutom forskningsresornas mer heltäckande rapporter.Heltäckande expeditionsrapporter från utsjöövervakningen

Alla havsdata nu på ett ställe

Tjänsten Havsobservationer har kompletterats havsmiljödata under två nya flikar:
•  visar djupprofiler över fysikalisk-kemiska data som  salthalt, syre och närsalter från vattenprover.
•  till höger om kartan har ett större antal stationer med fysikaliska mätningar med en s.k. CTD-sond som mäter temperatur, salthalt och klorofyll direkt i havet.

Sedan tidigare finns dessa flikar med andra typer av havsobservationer:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
 

Fria och nedladdningsbara havsmiljödata

Förutom de klickbara kartorna där data från SMHI’s forskningsresor presenteras har datavärdskapet, som utförs på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, tjänster där data kan sökas ut och laddas hem.

- Just nu har vi över 6 miljoner mätvärden för fysik/kemi samt nästan 3 miljoner mätvärden för biologi och mer data rapporteras in kontinuerligt. Dessa data görs tillgängliga på vi vår tjänst SHARKweb.
Data skördas även från vår projektfinansierade RESTapi-server SHARKdata.se av bland andra OBIS, EMODnet och Analysportalen, säger Patrik Strömberg chef för data och information vid havsmiljöenheten.

Vidare finns mer att upptäcka och hämta från SMHI gigantiska dataskatt via våra Öppna data.