Hastigt ändrade isförhållanden

Isförhållanden har skiftat snabbt de senaste dagarna. Från årets hittills största isutbredning den 27 januari har isutbredningen minskat snabbt på grund av blåsigt väder.

Till sjöss fanns i söndags, den 27 januari, upp till 50 cm tjock havsis i Bottenviken och Norra Kvarken, i övrigt var hela den svenska kusten utom Hanöbukten och norra delen av Öresund istäckt. Årets hittills största isutbredning.

Det blåsiga vädret onsdag kväll och natten till torsdag med snudd på västlig storm längs Västkusten och sydliga kulingvindar på Bottniska Viken ändrade isläget markant.

Dessa snabba skiftningar beror inte, vilket man lätt kan tro, på en allmän isavsmältning. Det är istället vind och vågor som bryter sönder istäcket. Den grövre isen driver in mot de tunnare flaken och bidrar till
att stora öppna ytor bildas.

Invid iskanten kan en s k stampisvall bildas. Stampisvallen består av krossis blandad med issörja, ofta med ett skikt av tallriksis i vattenytan.
En stampisvall kan vara mycket svår för sjöfarten att passera, då den ofta är flera meter djup. Särskilt besvärligt blir det om ’stampen’ fryser ihop i samband med sträng kyla.

Isläget den 27 januari 2013
Isläget den 27 januari 2013 Förstora Bild

Isläget den 27 januari 2013

Isläget den 30 januari 2013
Isläget den 30 januari 2013 Förstora Bild

Isläget den 30 januari 2013