Har det blåst mer än vanligt i Sverige?

Nu finns ännu mer innehåll i SMHIs sammanställningar av vädret. Det senaste tillskottet på smhi.se är månadsvisa kartor som visar hur mycket det blåst jämfört med normalt.

Kartorna innehåller statistik om medelbyvind och visar hur mycket månadens byvind avvikit i procent från det normala. De månadvisa kartorna finns från 2016 och framåt.

– Vind är en väderparameter som är påtaglig och vi får en hel del frågor om hur mycket det blåser och om det blåser mer eller mindre än normalt. Därför är det roligt att nu kunna presentera en tjänst som innehåller efterfrågad information, säger Lennart Wern, klimatolog på SMHI, och fortsätter:

– Inte minst i början av årets sommar var det många som upplevde att det var ovanligt blåsigt.

Medelbyvind i juni 2017
Exempel på karta: juni 2017. Kartan visar byvindens avvikelse (i procent) från månadens normala byvind (medelvärdet 1996 – 2015). Kartan visar att det i södra Sverige blåste mer än normalt i juni. Förstora Bild

Inte generellt blåsigare

Hur är det då med blåsigheten på längre sikt – är det blåsigare idag än på 1970-talet?

– Nej, i vår statistik för landet som helhet finns det inte några indikationer på att det generellt skulle blåsa mer nu än tidigare, konstaterar Lennart Wern.

Vindmätning automatiserad

Praktiskt taget alla SMHIs vindobservationer utförs idag vid automatiska mätstationer. SMHI har cirka 140 sådana stationer i drift.

För vindmätningar använder SMHI också cirka 25 av Trafikverkets stationer, cirka 20 stationer ägda av Försvarsmakten och cirka 20 stationer vid civila flygplatser.

De nya vindkartorna visar hur varje månad avviker från medelvärdet under perioden 1996-2015.