Halva Sverige har nu isfria sjöar

I slutet av april finns normalt is kvar på sjöarna i norra Svealand och Norrland. I år har islossningen kommit något längre än så och ungefär halva landet har nu isfria sjöar.

På våren försvagas isen genom att solens strålar tränger ner och förstör fogarna mellan iskristallerna. Den sena vårisen kan vara mycket tjock, men så löst sammanfogad att den inte bär. När islossningen slutligen sker är det ofta vinden som bryter sönder isen.

Ovanligt sen isläggning

SMHI observerar isläggning och islossning i ca 150 sjöar i landet. Många av dessa har observationer ända från 1870-talet. I år lade sig isen ovanligt sent och en del sjöar i södra Sverige har varit öppna hela vintern. De flesta sjöar har sedan haft tunnare istäcke än normalt.

Islossningen kom tidigare än normalt

Under den milda perioden i slutet av mars försvann isen från många sjöar i Götaland och södra Svealand. Det är några veckor tidigare än en normal vinter. Den senaste veckan har islossning skett på många håll i södra Norrland, vilket har gjort att ungefär halva Sverige nu har isfria sjöar. Normalt får man gå in i mitten av maj innan detta sker.

De flesta år har islossningen skett i hela Sverige i mitten av juni. Av landets stora sjöar är det Torneträsk som brukar bli isfri sist och vissa år kan den dröja ända till midsommar.