Grundkurs ger insikter om klimat och klimatanpassning

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter deltog.

Kursens deltagare fick under två halvdagar grundläggande kunskap kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Även stöd för klimatanpassningsarbetet presenterades samt vilka hjälpmedel SMHI kan erbjuda.

Programmet behandlade bland annat resultat från klimatscenarier och exempel på hur andra kommuner arbetar med klimatanpassning.

porträtt Bodil Englund
Bodil Englund, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

- Jag tycker kursen som helhet gav en bra överblick över problematiken kring klimatfrågan och varför det är viktigt att anpassa samhället till ett förändrat klimat, säger kursdeltagare Bodil Englund, klimatanpassningssamordnare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

- Det som gav mig mest i mitt arbete som klimatanpassningssamordnare var att ta del av kommuners erfarenheter som jobbar med klimatanpassning, samt lära mig mer om SMHIs arbete inom frågan och vad SMHI kan bidra med för stöd i mitt arbete.

Underlätta för klimatanpassning

Deltagare var tjänstemän på kommuner, nya klimatanpassningssamordnare på länsstyrelser och representanter från andra myndigheter. Denna gång vände sig kursen främst till kommuner.

- Syftet med kursen var att underlätta arbetet med klimatanpassning, bland annat genom att visa på allt material som finns att tillgå, säger Gunn Persson, kursledare.

Grundkursen arrangerades för tredje gången av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs på SMHI på uppdrag av regeringen.