Grundkurs i klimat och klimatanpassning gav stöd för fortsatt arbete

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer deltog i kursen.

Kursens deltagare fick under två halvdagar grundläggande kunskap kring klimatförändringar och vilka effekter vi känner till idag. Även stöd för klimatanpassningsarbetet presenterades samt vilka hjälpmedel SMHI kan erbjuda.

Programmet behandlade bland annat klimatscenarier, den nylanserade Lathund för klimatanpassning samt exempel på hur kommuner arbetar med klimatanpassning. Kursen avslutades med en workshop i spelet Minecraft vilket syftar till att ge insikt i hur städer kan rustas för klimatförändringar.

– Workshopen gav en förståelse i vikten av samarbete i klimatarbetet och de utmaningar samhällsplanerare står inför. Överlag gav kursen en bra inblick i hur man kan förmedla klimatanpassningsfrågan, säger Sven Pettersson, lärare i Luleå kommun.

– Kursen gav mycket idéer och uppslag för mitt kommande uppdrag med klimatanpassning, säger Henrik Svensson, samhällsplanerare i Nacka Kommun.

Underlätta för klimatanpassning

Grundkursen vände sig både till de som ska börja jobba med klimatanpassning och till dem som behöver uppdatera sina kunskaper. Bland deltagarna fanns tjänstemän på kommuner, nya klimatanpassningssamordnare på länsstyrelser och representanter från andra myndigheter.

– Det har varit två lärorika halvdagar med många engagerade kursdeltagare. Klimatanpassning berör alla delar av samhället vilket märks i att kursdeltagarna representerar många olika sektorer, säger Madeleine Tuomi, kursledare.

Grundkursen arrangerades för femte gången av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs på SMHI på uppdrag av regeringen.